VORO väestöhälyttimen ohjaus- ja raportointiohjelmisto

VORO-ohjelmisto on suunniteltu väestöhälyttimien ja muidenkin ulko- ja sisätilojen hälytys- ja kuulutuslaitteistojen toimintojen ohjaukseen ja toimintakunnon valvontaan.

VORO toimii VoIP‐ ja/tai TETRA (esim. Virve) ‐pohjaisen
kuulutus/sireenihälytysjärjestelmän ytimenä ja käyttöliittymänä.

Se ohjaa ja valvoo digitaalisen
tiedonsiirtoverkon yli ulkokuulutusvahvistimia/puhesireeneitä (esim. Teho‐Ulvo) ja YLLI-liitäntäyksiköillä
varustettuja sisäkuulutusvahvistimia sekä SIP-liitännällä varustettuja IP-kaiuttimia, välittäen niille hälytysmerkit ja
puhekuulutukset.

VORO:n hälytysohjausten taakse voidaan optiona kytkeä myös muita
hälytyssovelluksia kuten radiopuhelinjärjestelmän hälytyskanava(t), PC‐työasemahälytykset ja
matkapuhelinhälytykset.

Vahvistimia voi hallita yksittäin tai useamman vahvistimen sisältävinä kuulutusryhminä/alueina.

VORO:ssa on mahdollista käyttää rinnakkaisia ohjausnäkymiä osoitteiden hallintaan:
– Painikenäkymä hierarkisilla valintapainikkeilla, joiden teksti ja väri valittavissa, käyttäjä pystyy helposti ylläpitämään itse painikkeiden asetuksia.
– Bitti‐ tai vektorikarttanäkymät (useita)
– Tekninen luettelonäkymä, josta voi suorittaa huoltotoimintoja ja tarkemmin seurata toimintatiloja.

Näkymät toimivat rinnakkain, eli yhdessä näkymässä tehty osoitevalinta näkyy myös toisissa
näkymissä.

Puhemahdollisuus mikrofonin kautta, mahdollisuus myös esinauhoitettujen puhetiedotusten toistoon.

Mahdollisuus linkittää PETO-ohjelmisto VOROn automatisoiduksi hälyttämislaajennukseksi.

Tietoliikenneyhteyksinä tuetaan TETRA/Virve-verkkoa, kiinteää IP-verkkoa tai yleistä mobiiliverkkoa. Myös analoginen radio- tai linjateitse tapahtuva ohjausliitäntä on mahdollinen YLLI-liitäntäyksikön kautta.

VORO toimii Windows PC-ympäristössä.

TUTUSTU MYÖS MUIHIN TUOTTEISIIMME:

Ota yhteyttä

Kerromme sinulle lisää

+358 3 630 830

ea@elektro-arola.fi