DisplayAlert – hälytysten vastaanotto-ohjelmisto

Hälytystiedon vastaanottoon ja selkeään esittämiseen

DisplayAlert vaarahälytyksissä

 • Näyttää tulevat vaarahälytykset kuten palohälytys, kaasuvaara jne.
 • Antaa selkeät toimintaohjeet teksti- ja ääniviestein.
 • Voidaan kytkeä minitietokoneella eri kokoisiin infonäyttöihin tai asentaa ohjelmisto henkilökohtaiselle työasemalle. Työasemakäytössä ohjelma on normaalisti piilossa tehtäväpalkissa.

DisplayAlert paloasemilla

 • Näyttää tulevat tehtäväilmoitukset ja osaa kääntää niiden tehtäväkoodit automaattisesti selkokielisiksi.
 • Piirtää reitin kohdepisteeseen karttapohjalle.
 • Näyttää tarvittaessa myös lähtöaikalaskurin.
 • Voidaan kytkeä minitietokoneella eri kokoisille näytöille esim. ajoneuvoyksiköiden lähtöoville, taukotiloihin, hallin seinälle, valmiushuoneisiin jne.

DisplayAlert-hälytysten käynnistys riippuen kokonaisjärjestelmästä:

 • RCE/IP-paketti hälytysohjelmistolta (GEDAA, VORO, PETO tai SALSA).
 • RCE/IP-paketti hälytyksenohjauslaitteelta (GECCO, YLLI tai Teho-Ulvo D).
 • REST-rajapinnasta saatu hälytysviesti karttakuvan kanssa (PETO tai SALSA).
 • Input-tieto minitietokoneelle.
 • Esimääritelty TETRA/Virve-statusviesti (YLLI voi toimia välittimenä).
 • Esimääritelty TETRA/Virve- tai matkapuhelinverkon tekstiviesti (YLLI voi toimia välittimenä).
 • ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän HÄLYEA1-muotoinen tekstiviesti lisätiedoilla (YLLI voi toimia välittimenä).
 • Hälytysviestit/ohjeistukset joko DisplayAlertissa kiinteästi määriteltynä (aktivointi hälytyssanomalla) tai välitetään sovelluksesta riippuen hälytyksen mukana.

Liitäntä TV-näyttöön HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -ohjauksen kautta

 • Voi käynnistää TV:n lepotilasta ja vaihtaa ohjelmalähteen hälytyksen näyttämiseksi.
 • Mahdollista palauttaa TV takaisin lepotilaan tai alkuperäiseen ohjelmalähteeseen hälytysnäytön päätyttyä.
 • Mahdollista kuitata hälytys TV:n kauko-ohjaimella.
 • CEC toimii Raspberry Pi -alustalla suoraan, PC-alustalla tarvitaan erillinen CEC-adapteri.
 • Tuetut toiminnot riippuvat tarkemmin käytetystä TV-mallista.

Työasema-asennuksessa tietokoneen herätys näytönsäästötilasta hälytyksen tullessa.

LISÄOMINAISUUKSIA PALOASEMAKÄYTTÖÖN

Hälytysnäkymän automaattinen tulostus paperille.

Tehtäväkohtainen lähtöajan laskuri paloasemakäytössä:

 • Tehtävä vastaanotettu -tiedon aikaleimaus.
 • Matkalla -tiedon aikaleimaus.
 • Tiedot voidaan lukea TETRA/Virve-statuksesta, erillisestä sensorista tai molemmista.
 • Näytöllä voidaan näyttää ylös- tai alaspäin laskeva laskuri, asetuksissa määritellään vasteaika.
 • Voi kirjoittaa esim. verkkolevylle lokitiedostoon jokaisesta tehtävästä toteutuneen lähtöajan.

Määriteltävissä useita paikallisia yksiköitä ja näille omat tehtäväilmoituksiin liittyvät asetukset.

Hälytysikkunoissa ja lepotilan ikkunoissa näytettävä sisältö muokattavissa asetuksista.

Helposti testattavissa simuloimalla tulevia hälytyksiä testausikkunasta.

Hälytysäänet:

 • Määriteltävissä eri tyyppisille hälytyksille tai eri yksiköille omat äänet.
 • Äänigeneraattori (muokattavat äänikuviot).
 • Valmiiden WAV-tiedostojen toisto.
 • TTS (Text To Speech) -puhesyntetisaattori, joka voi esimerkiksi lukea hälytetyn yksikön tunnuksen ääneen.

Lepotila, kun ei hälytyksiä aktiivisena:

 • Voi näyttää lepotilan näkymän, jossa määritellyt tiedot, esim. kellonaika ja edellisen tehtävän lähtöaika.
 • Ohjelmaikkunat voivat olla piilotettuina lepotilassa, jolloin taustalla voi olla esim. selainikkuna tai muu normaalisti näytettävä ohjelma.
 • Mikäli ohjelma tunnistaa jonkin vian (esim. kytketyn YLLI:n vikatilanne), voidaan näyttää lepotilassa vikaikkuna normaalin näkymän sijasta.